Umývačky ELECTROLUX: Jar Platinum Plus

bn_ELX_jarplatinum_2500x800
Umývačky ELECTROLUX: Získajte nasledovný darček Jar Platinum Plus(18€) - platí pre ktorýkoľvek model umývačky danej značky.
Trvanie akcie: Od 2. 5. do 30. 6. alebo do vypredania zásob

Pravidlá akcie:

Nákup

Kúpte si v období od 2. 5. do 30. 6. umývačku ELECTROLUX zaradenú do akcie z našej stránky v oficiálnej slovenskej distribúcii.

Relevantné spotrebiče, na ktoré sa vzťahuje akcia, sú v elektronickom obchode zreteľne označené nálepkami ako vo výpise kategórií tak aj na samotnej produktovej stránke; prípadne sú vymenované aj nižšie v príslušnej tabuľke.

Registrácia

Jar Platinum Plus nezasielame automaticky s umývačkou.

Získanie darčeka je podmienené nutnosťou registrovať spotrebič do 14 dní od nákupu. Budete k tomu potrebovať digitálnu kópiu dokladu o zaplatení - faktúru alebo doklad z VRP.

Registrácia spotrebiča

V prípade nejasností alebo ťažkostí s registráciou nás môžete kontaktovať a pomôžeme vám.

Očakávanie darčeka

Do 30 dní po schválení vašej registrácie pošleme darček na príslušnú adresu uvedenú v registračnom formulári.

Pre korektnosť sa ešte môžete oboznámiť s úplným znením pravidiel akcie na nasledovnom linku: Úplné pravidlá

To Top